Het bbp van Portugal is in het derde kwartaal op jaarbasis met 4,9% gestegen. Een groeipercentage dat volgens gegevens van Eurostat alleen wordt overtroffen door Ierland (10,6%), Kroatië (5,5%), Cyprus (5,4%) en Malta (5,2%). De economie van de eurozone groeide met 2,3% en die van de EU met 2,5%.

In de ketenvariant registreerde Portugal een groei van 0,4%, boven de 0,1% van het tweede kwartaal en in lijn met de groei in de 27 lidstaten als geheel, met dit verschil dat in het geval van de EU de economie vertraagde van 0,7% tot 0,4%. In de eurozone als geheel bedroeg de groei in het derde kwartaal 0,3%, minder dan de 0,8% in de voorgaande drie maanden.

De economie van de eurolanden en de EU als geheel profiteerden van de versnelling van de investeringen, die met respectievelijk 3,6% en 3,2% toenamen. Tussen april en juni bedroegen deze percentages slechts 0,9% en 1,1%. Ook de consumptie van de huishoudens leverde een positieve bijdrage met een stijging van 0,9% in de eurozone en 0,7% in de EU, zij het in een iets trager tempo dan in het voorgaande kwartaal.