"We kunnen zeggen dat we [de strijd tegen corruptie] moeten verbeteren, en dat doen we allemaal met dit anticorruptiemechanisme, dat versterkte bevoegdheden heeft", zei ze.

De minister van Justitie benadrukte het belang van de oprichting van MENAC en ook de rol van de Raad voor Corruptiepreventie (CPC).

"Er zij op gewezen dat de CPC, die gedurende deze 14 jaar werkzaamheden heeft ontwikkeld, absoluut fundamenteel is geweest voor de bewustmaking en het doen van aanbevelingen, maar de MENAC die nu wordt ingesteld is een mechanisme met meer versterkte bevoegdheden," zei zij.

Voor de minister van Justitie moet corruptie ook worden bestreden door de samenleving, die "als geheel" dagelijks wordt getroffen.

"Het verschijnsel corruptie treft de samenleving als geheel, het beïnvloedt de verdeling van de rijkdom, het beïnvloedt de sociale cohesie, het beïnvloedt het vertrouwen in instellingen, het beïnvloedt de democratie als geheel en daarom moeten we dit verschijnsel allemaal bestrijden", zei ze.