"Aan werknemers die openbare functies uitoefenen in de diensten van het rechtstreeks bestuur van de staat, centraal of gedecentraliseerd, en in openbare instellingen wordt een eenmalige tolerantie toegekend op de komende 23 en 30 december 2022", aldus het bericht.

In dit bericht rechtvaardigt de minister-president de extra dagen door het feit dat het "voor veel mensen traditie is om tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode buiten hun woonplaats te reizen met het oog op het houden van familiebijeenkomsten".

António Costa verwijst vervolgens naar "de praktijk die in de loop der jaren is gevolgd" en naar "de bestaande traditie om in deze periode vrije dagen toe te kennen aan niet-essentiële overheidsdiensten".

Met betrekking tot deze twee vrije dagen wordt in het decreet opgemerkt dat "behalve diensten en instanties die om redenen van openbaar belang gedurende die periode in bedrijf moeten blijven, onder door het bevoegde lid van de regering vast te stellen voorwaarden".