"En engångstolerans beviljas arbetstagare som utför offentliga uppgifter inom den direkta statsförvaltningen, såväl central som decentraliserad, och inom offentliga institutioner den 23 och 30 december 2022", står det i meddelandet.

I meddelandet motiverar premiärministern de extra dagarna med att det är "traditionellt för många människor att resa utanför sin bostadsort under jul- och nyårsperioden för att hålla familjeåterförening".

António Costa hänvisar sedan till "den praxis som har följts under årens lopp" och "den befintliga traditionen att vid denna tidpunkt bevilja ledighet i icke väsentliga offentliga tjänster".

När det gäller dessa två dagar av ledighet i examensbeviset noteras det att "med undantag för tjänster och organ som av hänsyn till allmänintresset måste fortsätta att fungera under denna period, på villkor som fastställs av den behöriga regeringsmedlemmen".