"Het doel van de ontmoedigingscampagne is om bezoekers te weren die we niet willen. Als we van de stad houden, moeten we nu actie ondernemen, zei Sofyan Mbarki, de locoburgemeester van de stad die de toeristische maatregelen uitvoert.