Rekening houdend met de meest recente gegevens over het nieuwe visum om werk te zoeken in Portugal, dat eind oktober 2022 van kracht werd, vorderde Ana Mendes Godinho ook de stijging van het aantal buitenlanders met een actieve aanwezigheid in de sociale zekerheid.

"De aanwezigheid van actieve buitenlandse werknemers die in de sociale zekerheid werken is nu 630.000, vergeleken met 10.000 in 2015", verklaarrde Mendes Godinho.

De minister van Arbeid onthulde ook dat de oprichting van de sociale zekerheid destijds, een vereenvoudigingsinstrument dat tot doel had de toetreding van buitenlanders tot de formele economie te vergemakkelijken, "hetgeen de toetreding tot de sociale zekerheid mogelijk maakte van 340.000 mensen die buiten het systeem stonden".