Med hänsyn till de senaste uppgifterna om den nya viseringen för att söka arbete i Portugal, som trädde i kraft i slutet av oktober 2022, framhöll Ana Mendes Godinho också ökningen av antalet utlänningar som är aktiva inom socialförsäkringen.

"Närvaron av aktiva utländska arbetstagare som arbetar inom socialförsäkringen är nu 630 000, ett värde som kan jämföras med 10 000 år 2015", avancerade Mendes Godinho.

Arbetsministern avslöjade också att skapandet av socialförsäkringen vid den tiden, ett förenklingsinstrument som syftade till att underlätta utlänningars inträde i den formella ekonomin, "gjorde det möjligt för 340 000 personer som stod utanför systemet att komma in i socialförsäkringen".