De minister bezocht onlangs ChatGBT, waarmee teksten kunnen worden gegenereerd die kunnen worden aangezien voor het werk van een mens. "Met de komende generatie van het AI-taalmodel GPT-4 worden dingen mogelijk die ons leven zullen veranderen", aldus Wissing.