Het dateert uit de laatste ijstijd en is bijna een kilometer lang.

Ze hopen dat de ontdekking hen een beter inzicht zal geven in de manier van leven, de organisatie en de jachtmethoden van de mensen in die tijd.