Deze beurs is bestemd voor studenten die in Portugal wonen en is bedoeld als beloning voor academisch excellente studenten die momenteel de vierde tot en met tiende klas volgen en in 2023-2024 in de vijfde tot en met elfde klas instromen, van openbare of particuliere scholen, en die naast hun academische uitmuntendheid blijk geven van hun positieve betrokkenheid bij buitenschoolse activiteiten, in de schoolgemeenschap of in de gemeenschap waarin zij wonen. De CAISL Scholarship is een prijs op basis van verdienste die ook rekening houdt met de financiële behoeften van de student.

Deze beurs dekt 100% van de verplichte kosten voor het bezoeken van onze school, de Carlucci American International School of Lisbon (CAISL), een internationale school voor Amerikaans onderwijs in Linhó, Sintra.

Onze school geeft onder andere les in het Engels, volgens het Amerikaanse curriculum, met de mogelijkheid om in de laatste twee schooljaren ook het International Baccalaureate Diploma te volgen, dat toegang geeft tot universiteiten over de hele wereld, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Portugal.

Hoewel deze beurs voor één academisch jaar wordt toegekend, wordt gehoopt dat studenten die de beurs ontvangen aan de eisen blijven voldoen en de beurs voor opeenvolgende jaren krijgen, tot aan het afstuderen van de middelbare school in de 12e klas.

Geïnteresseerden kunnen alle informatie over het indienen van een aanvraag vinden op www.caislisbon.org/admissions/caisl-scholarship-open.