De kwestie van huisvesting lijkt de laatste jaren aan belang te hebben gewonnen in de politieke context: in 2017 was er een staatssecretaris voor huisvesting en nu, sinds begin dit jaar, is er een ministerie voor huisvesting, met Marina Gonçalves als verantwoordelijke voor de portefeuille. Nu de huizenprijzen stijgen en de huurmarkt moet worden gestimuleerd en het aanbod moet worden vergroot, namelijk tegen prijzen die voor de meeste Portugezen toegankelijk zijn, wil premier António Costa de bal graag bij de nieuwe minister leggen, waarbij hij benadrukt dat zij drie maanden de tijd heeft om oplossingen te vinden.

Volgens Expresso heeft António Costa aanzienlijke druk uitgeoefend op de nieuwe minister en er bij haar op aangedrongen "nieuwe instrumenten" te vinden, ook al zijn die "tijdelijk", om het huisvestingsprobleem voor de nieuwe generaties op te lossen.

"In de komende drie maanden moeten we nieuwe instrumenten hebben om het huisvestingsbeleid uit te voeren", aldus de regeringsleider, die opmerkte dat "het land jarenlang geen huisvestingsbeleid had". Men ging ervan uit dat het probleem zich zou oplossen tussen de kredietmarkt en de huurmarkt. Maar de markt lost het huisvestingsprobleem in geen enkel land op, omdat het een schaars goed is en de markt daar geen adequate antwoorden op heeft", zei hij.

Nieuwe generatie

António Costa herhaalde de noodzaak voor het land om "een nieuwe generatie van huisvestingsbeleid te hebben" en noemde enkele van de stappen die in deze richting zijn genomen, zoals de oprichting van de basiswoningwet, in 2019, en beleid zoals het 1e Recht , voor de meest kwetsbare gezinnen, en Betaalbaar Huren, voor de middenklasse. "(...) We hebben PRR-middelen in de orde van 2.700 miljoen euro die uitsluitend voor huisvesting zijn bestemd, maar we moeten niet alleen versnellen wat is gepland, maar ook nieuwe instrumenten creëren", voegde hij eraan toe.

Volgens Expresso, die het ministerie van Huisvesting aanhaalt, werd de verklaring van de premier afgelegd zonder dat deze "mechanismen" en "nieuwe instrumenten" van meet af aan waren geschetst. Ook omdat het ministerie van Huisvesting nog maar twee weken geleden is aangetreden en de bestaande programma's voortgang vinden.


Gerelateerde artikelen: