"Wat de leraren op dit moment weten is dat er een zodanige golf van verzet is ontstaan dat, ofwel de regering inziet dat zij leraren moet waarderen, respecteren en ons beroep waardig moet verklaren, ofwel de strijd zal doorgaan omdat niemand zo'n golf zal tegenhouden en wij de golf zullen blijven helpen groeien", aldus Mário Nogueira, die journalisten toesprak op het treinstation Coimbra-B.

Dat station diende als verzamelpunt voor een van de drie marsen in Coimbra die zullen samenkomen op Praça 8 de Maio, in het centrum van de stad, op de dag dat de lerarenstaking in dit district van de centrale regio van het land plaatsvindt.

Deze staking, waaraan negen vakbondsorganisaties deelnemen, is op 16 januari begonnen en zal tot 8 februari duren, zodat alle districten van het land worden bestreken.

Mário Nogueira verwacht in Coimbra een hogere adhesie dan maandag in Castelo Branco, waarbij hij opmerkt dat de tientallen leraren van verschillende scholen in het district daar spraken van een adhesie van meer dan 90% in hun school.

"Dit toont aan dat de leraren niet van plan zijn zich gewonnen te geven en tot het uiterste gaan om gerespecteerd te worden", benadrukte de vakbondsleider.

"Leraren zijn erg moe van wat hen al lange tijd overkomt. Nu zijn ze absoluut beschikbaar en helemaal niet moe om voor hun rechten te vechten", benadrukte hij.

Bij deze lerarenstaking in het district zijn negen vakbondsstructuren betrokken: de Unievereniging van Bevoegde Leraren (ASPL), de Nationale Federatie van Leraren (FENPROF), de Pró-Ordem dos Professores - Unievereniging/Portugese Lerarenfederatie, de Unie van Opvoeders en Bevoegde Leraren (SEPLEU ), Nationale Unie van Onderwijsberoepen (SINAPE), Nationale en Democratische Unie van Leraren (SINDEP), Onafhankelijke Unie van Leraren en Opvoeders (SIPE) en Nationale Unie van Leraren met een Polytechnische en Universitaire Licentie (SPLIU) en Nationale Federatie van het Onderwijs (FNE), die zich later hebben aangesloten.