Bij de evaluatie van de operatie "minimaal risico", die tussen afgelopen vrijdag en zondag op het vasteland en de eilanden is uitgevoerd, heeft de PSP 304 verkeersinspecties uitgevoerd en ongeveer 8.000 bestuurders gecontroleerd.

Volgens de gegevens reden 1.035 van de 61.602 met radar gecontroleerde voertuigen te hard en bij 112 van de 2.577 aan de alcoholtest onderworpen bestuurders lag het alcoholgehalte in het bloed boven het wettelijk toegestane maximum (0,50mg/liter bloed) en werd een administratieve overtreding vastgesteld, terwijl 85 van hen een gehalte hadden dat al als crimineel werd beschouwd (gelijk aan of hoger dan 1,20 mg/l) en werden gearresteerd.

In totaal registreerde de PSP 2.541 administratieve overtredingen, waarvan 114 zeer ernstige, 794 ernstige en 1.633 lichte, waarvan 41 voor het niet (of verkeerd) gebruiken van veiligheidsgordels en beveiligingssystemen en 31 voor het verkeerd gebruiken van een mobiele telefoon tijdens het rijden, "deze overtredingen behoren tot de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen".

De PSP ontdekte ook 147 voertuigen die zonder keuring op de openbare weg reden en schreef 54 administratieve overtredingen uit wegens het ontbreken van verplichte verzekering.

De operatie "Minimum Risk" leidde tot 117 arrestaties: 85 voor rijden onder invloed en 32 voor het ontbreken van een wettelijk rijbewijs.