De Portugese economie is in de laatste drie maanden van het jaar met 0,2% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal, zoals economen hadden verwacht, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). Voor het hele jaar groeide het land met 6,7%, waarmee het de doelstelling van de uitvoerende macht, die haar ramingen in december naar boven had bijgesteld tot 6,8%, niet haalde. Opdat Portugal met 6,8% zou zijn gegroeid, had het BBP in het vierde kwartaal met 0,4% moeten toenemen.

Uit de snelle raming van het BBP blijkt dat de eurozone in het vierde kwartaal met 0,1% is gegroeid en in de Europese Unie als geheel stabiel is gebleven. Deze prestatie betekent een vertraging na de stijging met 0,3% zowel in de eurozone als in de EU.

Van de verschillende lidstaten waarvoor cijfers bestaan, kan worden vastgesteld dat de groeikampioen Ierland was met een ketenontwikkeling van 3,5%, gevolgd door Letland met 0,3% en vervolgens Portugal met 0,2%, met een vergelijkbare prestatie als buurland Spanje.

Uit de gegevens van Eurostat blijkt ook dat zes economieën in de laatste drie maanden van het jaar een bbp-krimp hebben doorgemaakt, met bijzondere aandacht voor Litouwen (-1,7%) en Oostenrijk (-0,7%). Toch past alleen Litouwen in de context van een recessie, omdat het al twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp heeft geregistreerd.