In de nota herinnert de vakbond eraan dat de leden van deze luchtvaartmaatschappij sinds de laatste vergadering, op 9 maart, het mandaat hebben gekregen om "het onderhandelingsproces voort te zetten en hun toevlucht te nemen tot elk relevant geacht strijdmiddel, met inbegrip van het laatste redmiddel: het stakingsrecht".

"Rekening houdend met het huidige moment van de onderhandelingen, de ervaren impasse en de onverzettelijke en onbegrijpelijke houding van easyJet, werd een brief gestuurd naar het bedrijf, naar het ministerie van Infrastructuur, het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, het ministerie van Economie en Mar en DGERT, waarin een stakingsaanzegging voor 1, 2 en 3 april 2023 werd meegedeeld", gaf de SNPVAC aan.

De vakbondsstructuur zei ook dat "een parlementaire ronde werd gehouden, om de huidige situatie van easyJet bemanningsleden aan de politieke partijen te onthullen".

"We zijn ons bewust van wat deze vooraankondiging inhoudt", benadrukten ze, waarbij ze aangaven dat ze hopen "dat het bedrijf zich ook bewust is van alle implicaties ervan".

In de vooraankondiging van de staking gaf de SNPVAC aan dat de staking in deze drie dagen "betrekking heeft op alle door easyJet uitgevoerde vluchten, alsmede voor de andere diensten waaraan het cabinepersoneel is toegewezen", waarvan de uren "van presentatie op nationaal grondgebied beginnen om 00:01 op 1 april en eindigen om 24:00 op 3 april 2023".

Anderzijds begrijpt de vakbond dat "het concept van dwingende behoeften alleen geldt voor de autonome regio's van de Azoren en Madeira, om redenen van nationale samenhang en isolatie van de bevolkingsgroepen voor wie dit vervoermiddel van essentieel belang is".