Met of zonder batterijen

Wanneer de keuze wordt gemaakt om "netgekoppeld" te blijven, is de keuze tussen een systeem met of zonder batterijen dus de volgende. Ook hier zijn zowel ideologische als rationele aspecten van invloed.

Het idee om de zon de batterijen te laten opladen voor nachtelijk energiegebruik is aantrekkelijk. Maar batterijen zijn duur, en zoals eerder uitgelegd zijn er genoeg panelen nodig om een "dubbele taak" te vervullen.

Of de extra investering voor batterijen al dan niet economisch verantwoord is, hangt bovendien af van het gebruik van het systeem: Als mensen de hele dag buiten zijn en alleen 's avonds thuiskomen, dan zijn batterijen uiteraard zinvol. Maar als mensen overdag thuis zijn en overdag veel dingen kunnen doen, zoals de was doen, waterpompen gebruiken enzovoort, wordt die zin al kleiner. Zeker als bij de netbeheerder een gedifferentieerd dag- en nachttarief wordt gekozen. Hierdoor wordt nachtstroom aanzienlijk goedkoper, terwijl de hogere prijs overdag geen kwaad kan voor het hebben van zonne-energie.


"Dag-systeem"

In geval van twijfel kan worden begonnen met een zogenaamd "dagsysteem" zonder batterijen, maar met een omvormer die ze in een later stadium accepteert. Het voordeel daarvan is dubbel: Ten eerste kan een nieuwe berekening worden gemaakt nadat is vastgesteld hoeveel geld er wordt uitgegeven aan elektriciteit die voor nachtelijke uren wordt gekocht. Kijk wat batterijen kosten, en bereken de tijd die nodig is om die extra investering terug te verdienen. Ten tweede is dan ook de juiste batterijcapaciteit om het nachtverbruik te dekken bekend. Dat is niet alleen interessant uit investeringsoogpunt, maar ook voor de levensduur van dergelijke batterijen. Want net als een mobiele telefoon of een laptop hebben accu's last van leeglopen, maar ook van overladen. En aangezien batterijen meestal in stapelbare modules worden geleverd, is het aanpassen van de capaciteit perfect mogelijk.

Het gerealiseerde energieverbruik kan worden afgelezen op de rekeningen. Indien niet beschikbaar, kan het verwachte energieverbruik in de toekomst worden geschat door alle elektrische apparaten in en om het huis bij elkaar op te tellen.


Aflezen van elektriciteitsrekeningen

Het lezen van elektriciteitsrekeningen in Portugal kan echter een beetje lastig zijn. Ten eerste wordt op alle rekeningen gespecificeerd wat gedurende welk deel van de dag is verbruikt, verdeeld in "Vazio", "Ponta" en "Cheias", zelfs als u slechts één vast tarief betaalt. Het vaste tarief wordt "simples" genoemd. Gedifferentieerde dag- en nachttarieven worden "bi-horário" of zelfs "tri-horário" genoemd.

Bovendien denken veel mensen ten onrechte dat zij gedifferentieerde tarieven hebben wanneer zij kijken naar de progressieve specificatie waarbij het BTW-tarief (I.V.A.) stijgt van 6% voor de eerste verbruikte kilowatt tot 13% en 23% daarna.

Een ander belangrijk detail op de rekening is het gecontracteerde vermogen, zie de hoeveelheid kVA onder "Potência". Meestal is dit het maximale vermogen dat een erkende elektricien voor het huis heeft goedgekeurd, hoewel in sommige gevallen een hoger vermogen werd goedgekeurd maar niet geïnstalleerd.

De goedgekeurde maximale hoeveelheid energie is belangrijk om te weten omdat dit ook het maximum is wat met zonnepanelen mag worden opgewekt! Deze beperking volgt dubbele veiligheidsregels:

Ten eerste kan het net eventuele injecties van krachtige huishoudelijke systemen niet aan, wat zelfs kan leiden tot het doorbranden van nabijgelegen transformatoren. En ten tweede kan de interne bedrading ook zwak zijn, vooral in oudere huizen, wat brandgevaar oplevert bij het ontvangen van hogere belastingen dan waarvoor ze zijn ontworpen.

Een ander veel voorkomend misverstand is dat een systeem met batterijen de continuïteit van de elektriciteit garandeert als het elektriciteitsnet uitvalt. U zult teleurgesteld zijn als u weet dat het systeem automatisch wordt uitgeschakeld bij een stroomstoring, zoals de wet voorschrijft. Dat wil zeggen, tenzij men volledig off-grid werkt.

Als we eenmaal een idee hebben van het soort systeem dat we wensen, kunnen we in de dimensionering duiken en kijken wat er nodig en mogelijk is voor de installatie ervan. Dat doen we in het volgende artikel.

door Hans Mulder - hansmuldernow@gmail.com

Hans is een Nederlander die een lokale leverancier van PV-systemen helpt bij het beantwoorden van het grote en groeiende aantal dagelijkse offerte-aanvragen van bewoners van de Algarve. Bovenstaande tekst geeft de meest voorkomende twijfels en rariteiten weer die hij tegenkomt bij het geven van advies en het aandragen van oplossingen.

Voor de Nederlandstalige gemeenschap is hij gastspreker op een webinar georganiseerd door de vereniging NCA, die 9 mei vanaf 19.00 uur wordt gehouden. Informatie is te verkrijgen via info@ncaportugal.pt.


Gerelateerd artikel - Feiten en fabels over zonnepanelen