Het nieuwe systeem moet de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor EU-burgers vergroten, opkomende resistentie tegen antibiotica bestrijden en de geneesmiddelen milieuvriendelijker maken. Enkele van de aangekondigde maatregelen zijn de totstandbrenging van een interne markt voor geneesmiddelen en de vereenvoudiging van het administratieve proces voor de verstrekking van geneesmiddelen.