Det nya systemet syftar till att öka tillgängligheten och prisbilden på läkemedel för EU-medborgarna, bekämpa den nya antibiotikaresistensen och göra läkemedlen mer miljövänliga. Några av de åtgärder som tillkännagivits är att skapa en inre marknad för läkemedel och att förenkla den administrativa processen för att leverera läkemedel.