"Het gebruik van de Portugese moedertaal is enigszins verwaterd. Slechts ongeveer 53,7 procent (240.680) van de Portugezen in Canada noemt Portugees als moedertaal", verklaarde José Carlos Teixeira.

Uit gegevens van de volkstelling van 2021 blijkt dat ongeveer 448.000 respondenten verklaarden van Portugese etnische afkomst te zijn.

De hoogleraar geografie aan de Universiteit van British Columbia betreurde dat bijna "de helft van de gemeenschap geen Portugees spreekt" (ongeveer 207.625), als gevolg van de "assimilatie van de nieuwe generaties".

"De overige 46,3 procent spreekt geen Portugees, zij gebruiken deze taal niet meer. Dit is het resultaat van integratie, sommigen zouden zeggen dat het het resultaat is van de assimilatie van de nieuwe generaties", benadrukte hij.

Daarom is het "op lange termijn" noodzakelijk dat de Portugese immigratie naar Canada toeneemt. "De nieuwe Portugezen die hier zullen aankomen zijn belangrijk voor het behoud van de Portugese taal, de Portugese wijken zelf, het gebruik van diensten, de handel".


Meer dan voetbal alleen

José Carlos Teixeira, die sinds 1978 in Canada woont, motiveerde dat "dit een land van immigratie is", omdat hij gelooft in de integratie van iedereen, die een "multicultureel beleid" voert.

Anderzijds gaf de leraar toe vertrouwen te hebben in de jongere generaties die Portugal "herontdekken".

"Het is niet alleen het voetbal dat steeds meer jongeren verbindt en aantrekt. Het is voetbal, het is muziek, het zijn de bezoeken die veel ouders aan Portugal brengen. Zelfs op de universiteit tonen mijn studenten een enorme belangstelling voor Portugal. Al is het om te bezoeken waar hun vader of moeder zijn geboren, maar ook om toerisme te bedrijven en het land van hun voorouders te leren kennen", benadrukte hij.

Nu de officiële Portugese immigratie naar Canada 70 jaar bestaat, "integreren de tweede en derde generaties zich goed, niet alleen op de arbeidsmarkt, maar vanuit sociaal en cultureel oogpunt maken zij integraal deel uit van dit complexe maar rijke culturele mozaïek dat Canada kenmerkt".

In 1952 gingen Portugal en Canada, na ondertekening van een bilaterale overeenkomst, officieel diplomatieke betrekkingen aan, waardoor de Pioniers het jaar daarop (13 mei 1953) aan boord van het schip Saturnia konden aanmeren in de haven van Halifax, aan de oostkust van Canada.

Sinds de 15e eeuw is er echter een vermelding van de Portugese aanwezigheid in het land, van de navigatoren João Fernandes Lavrador tot Gaspar Corte Real.