Wat we bij deze exercitie moeten zoeken is niet noodzakelijkerwijs het vriendelijkste individu, maar degene met de sterkste greep op de werkelijkheid. Wat het huidige regime zo gevaarlijk maakt, is juist het feit dat de meeste van zijn leden in meer of mindere mate ontspoord zijn, zoals snel duidelijk wordt wanneer je hun openbare verklaringen bekijkt.

Begin met Vladimir Poetin zelf. Niet alleen lanceerde hij zijn invasie van Oekraïne vorig jaar in volledige onwetendheid over het vermogen en de bereidheid van het slachtoffer om weerstand te bieden - hij verwachtte drie dagen om het Oekraïense verzet te verpletteren en daarna een overwinningsparade in Kiev - maar vanaf het begin zag hij hen in zuiver stereotiepe termen.

Aanvankelijk waren de Oekraïners nazi's (zelfs de joodse, zoals Zelenski), en dus gedoemd te mislukken omdat ze slecht waren. Toen ze zijn invasie verijdelden, waren ze Amerikaanse marionetten zonder eigen motieven, en Poetins aanval mislukte alleen omdat hij eigenlijk tegen de hele NAVO vocht.

Afgelopen september beweerde hij dat het Westen probeert Rusland "uit elkaar te halen" en het te veranderen in een verzameling zwakke ministaatjes. (Hij heeft "schriftelijk bewijs", zegt hij.) Hij werd gedwongen tot wat leek op een niet-uitgelokte aanval op Oekraïne door de krachten van het "regelrechte satanisme", zoals hij het uitdrukte toen hij afgelopen september vier provincies van Oekraïne annexeerde.

Hij liegt niet, hoewel wat hij zegt onwaar is. Zijn werkelijkheid is oneindig flexibel, en kan zo nodig geherstructureerd worden dat hij er nooit naast zit. Veel mensen om hem heen hebben dezelfde reflexen, en zijn bereid zelfs het bovennatuurlijke in te roepen om hun daden te rechtvaardigen.

De missie van Rusland in Oekraïne is "de opperste heerser van de hel te stoppen, welke naam hij ook gebruikt - Satan, Lucifer of Iblis", zei Dmitri Medvedev, Poetins trouwe handlanger gedurende twee decennia. (Medvedev viel als president in 2008-2012 in voor de baas terwijl Poetin het grondwettelijk verbod op meer dan twee opeenvolgende presidentstermijnen omzeilde).

Ramzan Kadyrov, de Tsjetsjeense leider van een van Ruslands privélegers, is het daarmee eens: "Satanische democratie is wanneer kinderen uit traditionele gezinnen worden weggehaald en overgebracht naar gezinnen van hetzelfde geslacht. Ik zie hierin verloedering en satanisme."

Ze zijn allemaal gek, en niemand meer dan Nikolai Patrushev, Poetins naaste adviseur en vaak getipt als zijn opvolger. Patrushev volgde Poetin op als hoofd van de geheime politie FSB en is nu voorzitter van de Veiligheidsraad. Maar volgens Patrushev is het niet het satanisme dat de gebeurtenissen aanstuurt. Het is geologie.

Eerder deze maand gaf Patrushev een interview aan Izvestia waarin hij zich concentreerde op de supervulkaan Yellowstone in het westen van de Verenigde Staten. Hij verwees naar (denkbeeldig) onderzoek dat zei dat deze binnenkort zou kunnen uitbarsten. Als dat gebeurt, zou dat volgens hem betekenen dat "de dood van alle levende wezens in Noord-Amerika onvermijdelijk is".

Nu wordt het duidelijk. "Sommige mensen in Amerika houden vol dat Oost-Europa en Siberië de veiligste plaatsen op aarde zullen zijn in geval van een mogelijke uitbarsting," legde Patrushev uit. "Dit lijkt het antwoord te zijn op de vraag waarom Angelsaksische elites zo graag (het Russische) hartland willen veroveren."

Dit is wat vandaag de dag doorgaat voor strategisch denken in Moskou - dus welke van deze morele en intellectuele reuzen zou u graag zien dat Poetin het stokje overneemt als het zover is? Geen van bovenstaande? Nou, wat dacht je dan van Yevgeny Prigozhin?

Hij is een misdadiger, dat is zeker, maar je zult hem nooit het soort valse geopolitieke onzin horen verkondigen die de anderen uitkramen, noch het mystieke pseudo-religieuze gedoe. Hij weet duidelijk hoe hij een bedrijf en een leger moet leiden. En het belangrijkste is dat Prigozhin krediet heeft als patriot voor de verovering van Bakhmut, maar geen impliciete verplichting om de oorlog tot het einde uit te vechten.

De soldaten en geheime agenten rond Poetin haten hem, omdat hij een totaal verkeerde achtergrond heeft, maar als Poetin gaat zullen de meesten of allen van hen dat ook doen. Ziet hij zichzelf als een troonpretendent? Nou, hij trekt gewoon zijn hele privé-leger terug uit Bakhmut voor een paar maanden rust en omscholing. Ergens in de buurt van Moskou, misschien.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer