"De Jurakliffen van de gemeente Lourinhã zijn plaatsen van groot belang in de regio West, namelijk vanwege hun geologische en landschappelijke kenmerken, met de nadruk op de rijkdom aan fossiele vondsten van dinosaurussen en andere gewervelde dieren", rechtvaardigt het districtbestuur van Lissabon.

"De kustlijn van de gemeente Lourinhã, met uitzondering van de duingedeelten, heeft een hoog paleontologisch potentieel, dat wetenschappelijk en publiekelijk wordt erkend door de vondsten die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden, waardoor het een internationale uitstraling heeft in het panorama van geologisch erfgoed".

Volgens de beheersverordening van het beschermde gebied zijn wijzigingen aan de morfologie van de kliffen verboden; het verzamelen en transporteren van geologische monsters; graven, snijden, winnen, onderzoeken of exploiteren van geologische bronnen; afgravingen, ophogingen en vernietiging van vegetatiebedekking; het vervallen van goederen of paleontologische overblijfselen; het achterlaten, storten of lekken van puin of schroot; motorsportactiviteiten, bergbeklimmen, abseilen of klimmen.

Het verboden gebruik wordt een zeer ernstig, zwaar of licht milieudelict, strafbaar volgens de voorwaarden van de wet.

Alle handelingen of activiteiten op de kliffen staan nu onder toezicht van de gemeente Lourinhã.

In de afgelopen decennia hebben paleontologen fossielen van dinosaurussen ontdekt, waarvan sommige nieuwe soorten hebben opgeleverd, en het grootste dinosaurusnest met de oudste embryo's ooit gevonden, waardoor Lourinhã zich de "hoofdstad van de dinosaurussen" mag noemen en de gemeente op de wereldroute van de paleontologie is geplaatst.