Het aantal mensen dat zich als zodanig identificeert is gestegen van 896.917 12 jaar geleden tot naar schatting 1,69 miljoen. Ter vergelijking: toen de Portugezen in 1500 arriveerden, woonden er naar schatting 5 miljoen inboorlingen en de huidige bevolking van Brazilië is 214 miljoen.