De staatssecretaris voor Gezondheidsbevordering, Margarida Tavares, heeft het besluit ondertekend dat gratis vaccinatie toestaat voor alle mensen van 60 jaar en ouder en voor andere prioriteitsgroepen die zijn aangewezen door het directoraat-generaal Gezondheid(DGS).

De vaccinatiecampagne begint in de tweede helft van september en mensen die hiervoor in aanmerking komen (60-plussers of andere leeftijdsgroepen) kunnen tegelijkertijd tegen Covid-19 en seizoensgriep worden gevaccineerd.

"We willen mensen de komende winter zoveel mogelijk beschermen, door het bereik van dit gratis vaccin met bijna 30% te vergroten", verklaarde Margarida Tavares aan Lusa.

Volgens een verklaring van het Ministerie van Volksgezondheid zal deze maatregel "een grotere gelijkheid in toegang (tot vaccins) garanderen, waardoor nog meer mensen beschermd kunnen worden".

Margarida Tavares zegt dat de eindafrekening voor deze nieuwe maatregel nog niet kan worden gemaakt, niet in de laatste plaats omdat de aankopen nog niet zijn afgerond, maar ze schat de uiteindelijke kosten tussen de 20 en 25 miljoen euro alleen al voor de vaccins, de logistieke kosten niet meegerekend.

"Het is een zeer aanzienlijke investering van ons allemaal. (...) Maar het is een zeer waardevolle investering. Het is een beslissing die met veel plezier wordt genomen, vanwege de voordelen die het met zich meebrengt. Daarom roepen we op tot een grote mobilisatie", zei de staatssecretaris, eraan herinnerend dat deze maatregel ook de circulatie van virussen zal verminderen en zo de Nationale Gezondheidsdienst zal beschermen.

"Influenza is een acute virale ziekte van de luchtwegen, die vooral ernstig kan zijn bij ouderen of mensen met een chronische ziekte", waarschuwt het ministerie.

Het ministerie van Volksgezondheid herinnert eraan dat Portugal afgelopen winter opnieuw de doelstelling van 75% vaccinatiegraad tegen seizoensgriep, zoals voorgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft overschreden.