In het kader van het vrijwillige programma voor de hervestiging van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR) zijn gisteren 23 burgers met de vluchtelingenstatus uit Turkije en Egypte in Portugal aangekomen.

Zeven gezinnen uit Irak, Soedan en Zuid-Soedan werden in Braga verwelkomd.

Tot nu toe zijn 530 mensen in ons land aangekomen in het kader van het vrijwillige hervestigingsprogramma van de UNHCR en de Europese Commissie. Daarvan zijn er 245 aangekomen uit Egypte en 285 uit Turkije.

De opvang en integratie van vluchtelingen is een prioriteit van de regering, in een voortdurende inspanning waarbij zowel de centrale overheid en de lokale autoriteiten als openbare en particuliere entiteiten betrokken zijn, en die erkend is door de Verenigde Naties, de Internationale Organisatie voor Migratie, de Europese Unie en de Raad van Europa.

Deze prioriteit is vertaald in de actieve deelname van Portugal aan de Europese inspanningen om vluchtelingen op te vangen, door steun te verlenen aan de voorstellen van de Europese Commissie voor de opbouw van een gemeenschappelijk Europees asielbeleid, gebaseerd op de beginselen van verantwoordelijkheid en solidariteit, met respect voor de waardigheid van de mens en in de strijd tegen de mensenhandel.