Johannes werd in 1385 in Italië geboren en zijn vader stierf toen hij nog jong was. Zijn moeder zorgde voor zijn opvoeding en hij leerde Latijn, burgerlijk recht en kerkelijk recht. Hij trouwde met de dochter van een bekend man in de gemeenschap en werd in 1412 gouverneur van Perugia.

Een paar jaar later werd hij gevangen gezet als politiek gevangene. Terwijl hij achter de tralies zat, had Johannes een droom over Franciscus van Assisi en werd hij geïnspireerd om zich te wijden aan een religieus leven. Door de invloed van zijn vrouw werd hij vrijgelaten uit de gevangenis en vervolgens paradeerde hij door zijn stad, achterstevoren zittend op een ezel en met een papieren hoed op waarop al zijn zonden stonden opgesomd als boetedoening.

Na zijn berouw trad Johannes toe tot de orde van Franciscanen van de Strikte Observantie. Hij werd in 1425 gewijd en werd uitgezonden om in heel Italië te prediken. Johannes was een getalenteerd spreker en duizenden kwamen naar hem luisteren, wat hem inspireerde tot vele bekeringen en hernieuwde geloofsbelijdenissen.

Credits: PA; Auteur: PA;

Johannes werd betrokken bij interne controverses onder de Franciscanen, maar slaagde er niet in om iets op te lossen. Hij verdedigde St. Bernardinus van Siena, zijn mentor en vriend, tegen beschuldigingen van ketterij en was een vertrouwde adviseur van verschillende pausen tijdens zijn leven. Johannes maakte ook deel uit van het Oecumenisch Concilie van Florence.

Vanwege het succes van zijn prediking in Italië werd Johannes door heel Centraal-Europa gestuurd om het evangelie te delen. Paus Nicolaas V nam Johannes op in een missie om Europese leiders bijeen te brengen na de val van Constantinopel in 1453. Hij leidde persoonlijk een deel van de daaropvolgende strijd ter verdediging van Belgrado in 1456.

Na de veldslag werd Johannes ernstig ziek en stierf op 23 oktober 1456. Hij werd heilig verklaard in 1724 en is een beschermheilige van militaire aalmoezeniers.