In 88 na Christus werd de heilige Clement I de vierde paus. Zijn heerschappij duurde tot 97 na Christus. Hoewel we weinig feiten hebben over Clement, weten we wel dat hij een zeer belangrijke brief schreef aan de Kerk in Korinthe.

De stad Korinthe in Griekenland had een grote christelijke bevolking, maar ook een aantal problemen. Een groep mensen in Korinthe weigerde de legitieme kerkelijke autoriteit daar te volgen. Ze splitsten zich af van de hoofdgroep van gelovigen. Als herder van de kerk schreef Clement aan de mensen, legde de rol van het gezag en de rol van de mensen uit en moedigde vrede en harmonie aan. De brief was zo krachtig en duidelijk dat hij op sommige plaatsen in de vroege kerk naast de geaccepteerde boeken van de Schrift werd geplaatst. Het is een van de vroegste christelijke documenten die we hebben.

Credits: PA; Auteur: PA;

Clement is de beschermheilige van marmerbewerkers, steenhouwers en zeelieden. Eén verhaal over hem gaat over hoe hij een wonderbaarlijke waterbron liet stromen voor veroordeelden met wie hij werkte. Een ander verhaal vertelt dat er een anker om zijn nek werd gebonden en dat hij verdronk. Uit deze verhalen kwamen de bron en het anker voort als symbolen voor Clement.