Het voorstel voor de grote planningsopties en begroting voor 2024 werd goedgekeurd tijdens een vergadering in het gemeentehuis en betekent een stijging van ongeveer 15 procent ten opzichte van de begroting van dit jaar, die voorzag in een totaal van 84,9 miljoen euro, aldus de gemeente in een verklaring.

Het document, dat nog besproken en gestemd moet worden in de gemeenteraad, voorziet in "een eerste totaalbedrag aan inkomsten en uitgaven van bijna 100 miljoen euro, dat voornamelijk zal worden toegepast op het gebied van watervoorziening en huisvesting" en in projecten voor "bescherming van het milieu en natuurbehoud, cultuur, algemeen bestuur en industrie en energie", aldus de gemeente.

In de nota benadrukt de gemeente in Algarve dat de begroting voor volgend jaar rekening houdt met de "onzekerheid van het macro-economische scenario", veroorzaakt door de "gevolgen van de conflicten in Oost-Europa en Palestina en het Midden-Oosten" en inspeelt op de "uitdagingen van aanpassing aan de klimaatverandering", waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de "financieringsmogelijkheden die voortvloeien uit het herstel- en veerkrachtplan (PRR) en het 2030 [communautair bestek]".

Volgens de gemeente zijn de gebieden die "de meeste financiële middelen zullen opslokken" watervoorziening en huisvesting, met respectievelijk 7,6 en 6,4 miljoen euro, milieubescherming en natuurbehoud, met 4,89 miljoen euro, cultuur, met 4,89 miljoen euro, algemeen bestuur, met 4,3 miljoen euro, en industrie en energie, met 4,4 miljoen euro.

"De som van de investeringen in deze zes grote gebieden vertegenwoordigt meer dan 32 miljoen euro, of 72 procent van het PPI [Meerjareninvesteringsplan] voor 2024 en 33 procent van de totale uitgaven van de gemeente," voegt het toe.

Lagos Câmara geeft ook aan dat het van plan is om de lokale huisvestingsstrategie te herzien om "het woningaanbod van de gemeente te vergroten en bestaande gemeentelijke urbanisaties te rehabiliteren", met als doel de energie-efficiëntie te verbeteren.

"De verhoging van het aantal te bouwen woningen, van 153 naar 260, is het uitgangspunt voor deze herziening", aldus de gemeente Algarve, die verwacht volgend jaar de "eerste lichting van 47 nieuwe woningen" op te leveren die worden gefinancierd door het Herstel- en Veerkrachtprogramma (PRR) in het kader van de Lokale Huisvestingsstrategie.