"De contractuele procedure voor de levering, installatie en vergunningverlening van vier Productie-eenheden voor Zelfverbruik (UPAC) samen met pompstations van het Primaire Netwerk van de Multifunctionele Onderneming Alqueva (EFMA) is al gestart door EDIA", aldus het ministerie van Landbouw en Voeding in een notitie die naar Lusa is gestuurd.

Volgens de uitvoerende macht wordt dit het grootste drijvende fotovoltaïsche project in Europa, met een geschatte productie van 90 gigawattuur (GWh)/jaar.

De basisprijs van de aanbesteding is 45 miljoen euro.

In totaal zou de energie die door deze fotovoltaïsche installaties wordt opgewekt voldoende zijn om 2/3 van de bevolking van Baixo Alentejo van energie te voorzien.

EFMA heeft al negen fotovoltaïsche installaties in bedrijf.

De energie wordt geproduceerd door fotovoltaïsche panelen die op drijvende constructies worden geïnstalleerd en vervolgens naar pompstations worden geleid.

De installaties zullen een oppervlakte van ongeveer 42 hectare op het water innemen.

Naar schatting zullen er ongeveer 100.000 fotovoltaïsche panelen nodig zijn, waarmee de uitstoot van 30.000 ton CO2 (kooldioxide) per jaar wordt voorkomen.