"Procedura kontraktowa na dostawę, instalację i licencjonowanie czterech jednostek produkcyjnych na własne potrzeby (UPAC) wraz z przepompowniami sieci podstawowej przedsiębiorstwa wielofunkcyjnego Alqueva (EFMA) została już uruchomiona przez EDIA", poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Żywności w nocie przesłanej do Lusa.

Według władz wykonawczych, będzie to największy pływający projekt fotowoltaiczny w Europie, z szacowaną produkcją 90 gigawatogodzin (GWh) rocznie.

Cena bazowa w przetargu wynosi 45 milionów euro.

W sumie energia uzyskana przez te elektrownie fotowoltaiczne wystarczyłaby do zaopatrzenia 2/3 populacji Baixo Alentejo.

EFMA posiada już dziewięć działających elektrowni fotowoltaicznych.

Energia będzie wytwarzana przez panele fotowoltaiczne, które zostaną zainstalowane na pływających konstrukcjach, a następnie zostaną skierowane do stacji pomp.

Elektrownie zajmą powierzchnię około 42 hektarów na wodzie.

Szacuje się, że potrzebnych będzie około 100 000 paneli fotowoltaicznych, co pozwoli uniknąć emisji 30 000 ton CO2 (dwutlenku węgla) rocznie.