Archeoloog João Cascalheira zal een uitgebreide blik werpen op de aanpassingsstrategieën van oude menselijke populaties op het Iberisch schiereiland, met name rond de archeologische vindplaats Vale Boi (Vila do Bispo, Algarve), over een periode van 10.000 jaar. Door 20 jaar toegewijd opgravingswerk in Vale Boi heeft het team het begrip van het Boven-Paleolithicum verdiept, dat in deze regio ongeveer 32.000 jaar geleden begon. Hij zal de unieke manieren laten zien waarop deze jager-verzamelaarsgemeenschappen hun levensstijl aanpasten aan de lokale omgeving. Zelfs toen er nieuwe technologieën en methoden opkwamen, hielden deze groepen vast aan duurzame strategieën, zoals gespecialiseerde jachtpraktijken en het selectieve gebruik van materialen. De presentatie zal ingaan op de manieren waarop deze gemeenschappen technologische veranderingen absorbeerden terwijl ze hun unieke regionale kenmerken behielden, wat een opmerkelijk voorbeeld is van culturele veerkracht en aanpassing.

Credits: Beeld aangeleverd;

João Cascalheira is archeoloog en geïnteresseerd in prehistorische jager-verzamelaars aanpassingen, specifiek in hoe deze zijn gerelateerd aan processen van klimaat- en milieuverandering. Hij richt zich op de studie van lithische technologische organisatie en de correlatie daarvan met verschillende aspecten van ecologische dynamiek en menselijk gedrag. Momenteel leidt hij veldwerk op verschillende sites in het kader van zijn ERC Consolidator Grant - FINISTERRA: Population trajectories and cultural dynamics of the late Neanderthals in Far Western Eurasia. Hij werkt ook mee aan verschillende projecten over de Midden- en Late Steentijd in Mozambique en Soedan. João is momenteel ook directeur van ICArEHB (het Interdisciplinair Centrum voor Archeologie en de Evolutie van Menselijk Gedrag), een onderzoekscentrum voor Archeologie aan de Universiteit van Algarve.

Credits: Bijgeleverd beeld;

Niet-leden zijn welkom om AAA-lezingen bij te wonen tegen een toegangsprijs van 5 euro. Al het geld dat door de AAA wordt ingezameld, wordt gebruikt voor archeologische beurzen en sprekers. Neem voor meer informatie contact op met algarvearchass@gmail.com, bezoek arquealgarve.weebly.com of Facebook'Algarve Archaeological Association'.
Houd de website of Facebookpagina in de gaten voor eventuele last-minute wijzigingen.