De resultaten van een vijf jaar durend Amerikaans onderzoek, waarbij twee zonne-energielocaties werden gecontroleerd op voormalige landbouwgrond die was hersteld met inheemse bloemen, toonden aan dat habitatvriendelijke zonneparken kunnen helpen om insectenpopulaties te beschermen en de bestuiving op aangrenzende boerderijen te verbeteren.