De verklaring werd afgelegd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in het hoofdkwartier van de VN. Hij betreurde dat de betrekkingen met de VS een dieptepunt hebben bereikt en gaf Washington de schuld van de huidige stand van zaken.