Den härstammar från den senaste istiden och är nästan en kilometer lång.

De hoppas att upptäckten ska ge dem en bättre förståelse för människornas levnadssätt, organisation och jaktmetoder på den tiden.