Het resultaat is een brandstof die goedkoper, hernieuwbaar en schoon is.

Het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten betaalt voor de ingezamelde afgewerkte bakolie en geeft zo een stimulans aan leveranciers zoals restaurants, bakkerijen en voedselketens, die elke maand 500.000 liter afgewerkte olie aanleveren.

Lootah Biofuels zegt dat het de afgewerkte olie vorig jaar heeft omgezet in 770 ton biobrandstof.