Vroeger betekende het veel voor me, maar als ik nu terugkijk, zie ik dat een groot deel van mijn visie op een spiritueel leven een vorm van ontsnappen was. Een ontsnapping aan de druk, de lelijkheid en het onrecht van het leven op aarde. Een spiritueel pad dat een alternatieve toekomst van licht en harmonie biedt, is aantrekkelijk als je gevoelig bent en je onderdrukt voelt door de zwaarte van het aardse vlak. Maar zo'n visie houdt geen stand, dat kan niet.Want het is een visie voor kinderen die doen alsof. Als je spiritueel volwassen wordt, besef je dat de materialiteit van de aarde en de wreedheid van mensen niet het probleem is. Dit is een planeet in transitie.Op aarde vind je de beste en de slechtste mensen. En je vindt er ongelooflijke lelijkheid en grote schoonheid. Het probleem, als je het zo wilt noemen, ligt niet bij de aarde, maar bij onze manier om haar en anderen te zien.

Zolang we in onze eigen bubbel bestaan en iedereen en alles als gescheiden van ons zien, zullen we worstelen om op dit niveau te leven. We zullen in het paradigma van onze voorouders zitten, dat een overlevingsmodus was. We zullen altijd onze eigen belangen voorop stellen, omdat dit de meest effectieve manier is om te overleven. We zullen in onze eigen wereld leven, gescheiden van anderen.

Alle grote wereldreligies en sommige religies van inheemse volkeren presenteren een ander wereldbeeld en bieden een alternatief voor de overlevingsmodus. De christelijke religie legt de nadruk op vergeving en barmhartigheid, moed tegenover vervolging en zelfopoffering in naam van vriendschap en broederschap met anderen. Het concept van vorige levens en karma in Oosterse religies geeft een ander gevoel van overkoepelende universele rechtvaardigheid, aangezien je goede en slechte daden allemaal bijdragen aan de omstandigheden van je volgende leven. Geen van deze concepten past in de overlevingsmodus. Het is moeilijk om de zuivere leer van welke religie dan ook echt te volgen, met eerlijkheid en toewijding, maar als je het probeert, stel je tenminste vraagtekens bij een zuivere 'ik eerst'-manier van leven.


Puur en waar

Veel mensen zoeken een spiritueel pad buiten een religieuze traditie omdat ze iets puurs en waars willen dat niet bezwaard is door eeuwen van strijd en dogma's. Het is een uitdaging om een nieuwe manier van leven te vinden waarbij 'ik eerst' niet op de eerste plaats komt.In mijn eigen leven ben ik eindelijk tot het besef gekomen dat vriendelijkheid en broeder- en zusterschap de enige dingen op het materiële vlak zijn die niet gecorrumpeerd kunnen worden. Dit zijn de enige waarden die me echt zullen helpen groeien als mens en als ziel.

Onze levens zijn ontworpen om ons te helpen nieuwe dingen te leren en te ervaren. De manier waarop we ons ontwikkelen op de spiraal van groei is door een overlevingsmentaliteit achter ons te laten en de kracht te begrijpen van broederschap met onze broeders en zusters overal. Over de grenzen van natie, cultuur, geslacht, enz. heen.Deze solidariteit, dit gevoel hier op aarde te zijn om elkaar te helpen, klinkt waar, omdat het door een puur egocentrische manier van leven heen kijkt naar een andere mogelijkheid. De mogelijkheid om een gemeenschappelijk doel te realiseren, de evolutie van de mensheid van een egocentrisch perspectief naar een perspectief dat het geheel omarmt. Het geheel van de planeet en haar mensen.


Verbinding

Dit gezichtspunt ziet verbinding, een overkoepelende eenheid met alle levensvormen. Dit is een heel ander perspectief dan dat je de mens ziet als de top van een piramide met alle andere levensvormen eronder. Dit perspectief ziet de mens als onderdeel van de cirkel van het leven, die helpt de hele cirkel in stand te houden voor toekomstige generaties.

Je denkt misschien dat mijn idee van een spiritueel pad dat broederschap en verbondenheid met al het leven omarmt idealistisch en onpraktisch is, maar wat is ons alternatief? Waar moeten we anders heen als volk en als planeet? De overlevingsmodus heeft in het verleden voor ons gewerkt, maar werkt niet meer. Oorlogvoerende natiestaten hebben in het verleden hun rijken in stukken gehakt terwijl ze vochten voor hun nationale belangen, maar willen we dat dit zo doorgaat?

Nieuwe ontwikkelingen in de industrie, wetenschap en technologie markeerden onze vooruitgang in de 19e en 20e eeuw, maar ze hebben ons geleid naar de ecologische catastrofe van een opwarmende planeet en de mogelijkheid van nucleaire vernietiging.

Wil je een nieuw soort toekomst voor een ander soort mensheid? Ik stel voor dat veranderingen in de evolutie op grote schaal altijd beginnen met individuen op kleine schaal. Als ook maar één van jullie die dit artikel leest, begint na te denken over een minder egocentrische manier van leven, dan is je spirituele pad begonnen. Welkom, je maakt deel uit van de verandering die plaatsvindt in het menselijk bewustzijn en die een nieuwe toekomst voor de mensheid kan inluiden.


Author

Caroline McCutcheon is a writer, healer and medium who lived for fifteen years in a small village in the Algarve.  Four years ago she moved with her husband to the Alto-Alentejo. To read more about her, and her work go to: www.carolinemcc.com

Caroline McCutcheon