Nergens ter wereld is de zogenaamde kloof op het gebied van geestelijke gezondheid groter dan in Afrika, waar 85 tot 95 procent van de mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen geen toegang heeft tot enige vorm van zorg.

Credits: Getty Images; Auteur: @YellowDogProductions;

In tegenstelling tot Europa, waar vrouwen minder vaak naar de kapper gaan, brengen veel vrouwen in Afrika uren door met het wassen en vlechten van hun haar.

Dit project heeft als doel het verhaal over geestelijke gezondheid in Afrika te veranderen, één vlecht per keer.