Ingenstans i världen är den så kallade mentala hälsoklyftan större än i Afrika, där mellan 85 och 95 procent av människor med allvarliga psykiska sjukdomar inte har tillgång till någon form av vård.

Bilder: Getty Images; Författare: @YellowDogProductions;

Till skillnad från i Europa, där kvinnor tenderar att besöka sina salonger mer sällan, tillbringar många kvinnor i Afrika timmar med att få håret tvättat och flätat.

Det här projektet syftar till att förändra bilden av psykisk ohälsa i Afrika, en fläta i taget.