In een verklaring verklaarde de gemeente dat de ontwerpverordening voor de organisatie en de werking van de gemeentepolitie van Faro tijdens de vergadering van het gemeentehuis van 21 september met eenparigheid van stemmen was goedgekeurd.

Volgens de gemeente zal die politie prioritaire taken uitvoeren op het gebied van het toezicht op de naleving van de gemeentelijke regelgeving, op het gebied van stadsplanning, bouw, bescherming van de natuur, het cultureel erfgoed en de jacht.

De gemeentepolitie van Faro zal territoriaal bevoegd zijn voor het hele grondgebied van de gemeente, in de vier parochies van de gemeente, en zal ook verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de beslissingen van de gemeentelijke overheden, zo staat in de nota.

Daarnaast zal zij taken uitvoeren op het gebied van de bewaking van de openbare ruimte, namelijk de gebieden rond de scholen, alsmede de bewaking van het lokale stadsvervoer, steeds in coördinatie met de veiligheidsdiensten.

De administratieve politie zal ook verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de gemeentelijke openbare gebouwen en voorzieningen, of andere die tijdelijk onder haar verantwoordelijkheid vallen, en voor het toezicht op het weg- en voetgangersverkeer in het gebied van het gemeentelijk rechtsgebied.

De burgemeester van Faro, Rogério Bacalhau, heeft in het communiqué geciteerd dat dit een "beslissende stap" was in de richting van het vervullen van de verbintenis van de gemeente ten aanzien van de burgers van Faro om een dergelijke politiemacht te hebben.

Voor de burgemeester zal het met deze nieuwe structuur mogelijk zijn om "meer doeltreffendheid en efficiëntie te garanderen in het toezicht op de gemeente en een uiterst belangrijke ondersteuning van de missies die door de politieautoriteiten worden uitgevoerd", wat "een aanzienlijke winst betekent in de perceptie van de veiligheid van de burgers".

De gemeentepolitie van Faro zal worden geleid door een commandant, bijgestaan door een plaatsvervanger, binnen de organische structuur van de gemeentelijke diensten en rechtstreeks afhankelijk van de burgemeester.

Het nu goedgekeurde voorstel voor een verordening zal dan in de gemeenteraadsvergadering van Faro worden besproken.

De gemeenteraad van Lagoa, in het district Faro, is in september ook begonnen met de oprichting van een gemeentepolitie, die zij in 2021 hoopt te hebben voltooid.