In een online gepubliceerd communiqué stelt de Porto PGD dat de ambtenaar is veroordeeld voor een misdrijf van rassendiscriminatie, religieuze of seksuele discriminatie en een misdrijf van openbare aansporing tot een misdrijf.

De opschorting van het vonnis is afhankelijk van de plicht van de verdachte om aan de Commissie voor de bescherming van slachtoffers van misdrijven het bedrag van duizend euro te overhandigen.

De beklaagde werd ook veroordeeld tot een bijkomende straf van vier jaar onbekwaamheid om de president van de Republiek te kiezen, plaatsvervangers van de Vergadering van de Republiek, plaatsvervangers van het Europees Parlement, plaatsvervangers van de wetgevende vergaderingen van de autonome regio's en houders van de organen van de lokale autoriteiten, of om als zodanig gekozen te worden.

Het vonnis bewees dat de verdachte, ten tijde van de feiten, een gerechtsdeurwaarder in het Aveiro-district, op Twitter en Facebook "commentaren, publicaties en bekendmakingen deelde die aanzetten tot discriminatie en haat tegen mensen, of groepen mensen, vanwege hun ras, huidskleur, etnische of nationale afkomst en religie, in het bijzonder verwijzend naar joden, moslims en Afrikanen".