In 2019 gaf de meerderheid van de 7.469 ondervraagde studenten toe minder dan drie boeken voor het plezier te hebben gelezen in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek en van deze studenten gaf 21,8 procent van de jongeren aan in dezelfde periode geen boeken te hebben gelezen, meer dan in 2007 toen slechts 11,9 procent hetzelfde antwoord gaf.

Deze trend is te zien op beide onderwijsniveaus, maar het is op het basisonderwijs dat er een groter verschil is tussen de twee periodes met het percentage studenten dat geen boek heeft gelezen voor de vrije tijd, dat stijgt van 11,3 procent naar 26,2 procent.

Er is ook een contextueel verschil tussen 2007 en 2019 dat, volgens de onderzoeker, deze resultaten zou kunnen helpen verklaren: de uitbreiding van de leerplicht tot de 12e klas, wat resulteerde in een grotere heterogeniteit in de middelbare scholen, die niet langer "een soort van filter" is.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen ook op een relatie tussen de leesgewoonten van de studenten en de gezinscontext en meer dan het opleidingsniveau van de ouders lijkt de relatie die de gezinnen zelf met lezen heben, de grootste invloed te hebben.

Hoe sterker de relatie van het gezin met lezen, hoe meer boeken jongeren zeggen te hebben gelezen. Maar dit is een factor die ook te maken heeft met de manier waarop leerlingen de schoolbibliotheek gebruiken.

Volgens de gegevens voor 2019 gebruikte het overgrote deel van de studenten de bibliotheek om hun werk voor te bereiden of om toegang te krijgen tot het internet, en slechts 16,1 procent om boeken mee naar huis te nemen.

Het zijn echter de studenten die thuis de meeste boeken hebben die het meest meenemen uit de bibliotheek.

De invloed van gezinnen kan ook helpen de verzwakking van leesgewoonten te verklaren, aangezien meer dan de helft van de studenten zegt dat hun familie geen nauwe band heeft met lezen en boeken en het percentage studenten met minder dan 20 boeken in hun huis tussen 2007 en 2019 bijna verdubbelde, van 14,5 procent naar 27,3 procent.

Deze situatie, zo overwegen de onderzoekers, verhoogt de complexiteit van de uitdaging die aan scholen wordt gesteld en vereist de versterking van de investeringen in de bevordering van leespraktijken, niet alleen van jongeren en volwassenen.