Wil je je tijdens de lockdown verplaatsen naar een andere gemeente? Je hebt een verklaring nodig!

in Nieuws · 23-10-2020 18:05:00 · 0 Reacties

De regering heeft verduidelijkt dat mensen die zich tussen 30 oktober en 3 november moeten verplaatsen, wanneer het verkeer tussen gemeenten verboden is, een verklaring nodig hebben, met dezelfde uitzonderingen als die welke met Pasen werden toegepast.

De Raad van Ministers heeft een resolutie goedgekeurd waarin het verbod op verplaatsingen werd vastgesteld tussen verschillende gemeenten van het vasteland in de periode tussen 00.00 uur op 30 oktober en 00.30 uur op 3 november.

Werknemers kunnen zich gedurende deze periode alleen tussen de gemeenten verplaatsen met "een verklaring van de werkgever die aantoont dat zij/hij in de uitoefening van hun beroepsactiviteiten werkzaam zijn". Burgers kunnen zich alleen buiten hun verblijfsgemeente verplaatsen, "om gezondheidsredenen of om andere dwingende urgentieredenen".


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.