De Raad van Ministers heeft een resolutie goedgekeurd waarin het verbod op verplaatsingen werd vastgesteld tussen verschillende gemeenten van het vasteland in de periode tussen 00.00 uur op 30 oktober en 00.30 uur op 3 november.

Werknemers kunnen zich gedurende deze periode alleen tussen de gemeenten verplaatsen met "een verklaring van de werkgever die aantoont dat zij/hij in de uitoefening van hun beroepsactiviteiten werkzaam zijn". Burgers kunnen zich alleen buiten hun verblijfsgemeente verplaatsen, "om gezondheidsredenen of om andere dwingende urgentieredenen".