Według BdP, wpływy turystyczne za listopad, które opierają się na wydatkach turystów zagranicznych w Portugalii, były o 35,1% wyższe niż obliczone w tym samym miesiącu 2021 roku, a nawet przewyższyły listopad 2019 roku, który był najlepszym miesiącem listopada w historii dla turystyki krajowej, na poziomie 24,4%.

Podobnie jak przychody z turystyki, import turystyczny, który jest określany przez wydatki portugalskich turystów za granicą, dodał w listopadzie najwyższą wartość w historii dla tego miesiąca, osiągając 394,98 mln euro, co przekłada się na wzrost o 22,4% w porównaniu z wartością obliczoną w listopadzie 2021 r. i 8,5% w porównaniu z listopadem 2019 r.