W 2022 roku średnie wydatki na każde zakupy wzrosły o 5,1% w porównaniu do 2018 roku, ale spadły o 5,5% w porównaniu do 2021 roku.

Według badania "Shooper Insights" Kantara inflacja uniemożliwiła powrót wzorców zakupowych do wartości sprzed upadku, a 60% kategorii szybko rotujących produktów konsumenckich doświadczyło spadków wielkości zakupów w latach 2021-2022.

Analiza ta stwierdza również, że portugalskie marki producentów wartości, takie jak Minipreço, LIDL i Aldi , znajdują się w ośmiu na 10 koszyków zakupowych.

Dane dotyczące zakupów w badaniu opierają się na panelu gospodarstw domowych Kantar, który obejmuje próbę 4 000 gospodarstw domowych reprezentatywnych dla kontynentalnej części Portugalii, w ponad 1 000 punktach badawczych.