InvestBraga, agencja Braga's Economic Boosting informuje o tym, że Braga pojawia się w rankingu Financial Times jako najlepsze miasto przyszłości w kategorii strategii przyciągania inwestycji zagranicznych, w ramach miast o liczbie mieszkańców mniejszej niż 200.000. Tym samym od 2022 roku awansowała o pięć pozycji.

To już trzeci raz, kiedy Braga plasuje się w rankingu magazynu fDi, "European Cities and Regions of the Future - the Best and the brightest among Europe investments destination", podkreśla InvestBraga, w oświadczeniu.

To wyróżnienie przyznane przez Financial Times "dowodzi znaczenia gminy w Europie. Jednocześnie jest to uznanie, które z pewnością przyciągnie do regionu nowe firmy", uważa dyrektor wykonawczy InvestBraga, Carlos Silva.

Tylko w ostatnim roku obszar Economic Boosting and Investment Attraction (DEAI) wsparł 122 projekty inwestycyjne i odbył 260 spotkań z firmami, przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami, facylitatorami inwestycyjnymi i innymi podmiotami wspierającymi i promującymi działalność gospodarczą.

Agencja odnotowała wzrost liczby inwestorów międzynarodowych stanowiących wycinek 42% monitorowanych przez agencję projektów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2021 r., gdzie było ich 26%. "Dlatego jest to kwestia wzrostu międzynarodowych inwestorów szukających Bragi, aby stworzyć nowe jednostki dla swoich międzynarodowych firm i zainstalować swoje projekty", opowiada dyrektor DEAI, Gil Carvalho.

W ciągu tych dziewięciu lat InvestBraga wsparła już 997 projektów inwestycyjnych, z czego 278 to projekty międzynarodowe, co według agencji przyczyniło się również do wzrostu pozycji miasta w rankingu Financial Times.

Carlos Silva zaznacza również, że polityka przyciągania inwestycji, wdrażana w mieście od 2014 roku, jest oceniana przez magazyn fDi, poprzez kwantyfikowalne i zatwierdzone parametry dla każdego ocenianego miasta.

Braga jest więc wyróżniona w dodatku do magazynu fDi Intelligence stroną poświęconą warunkom, jakie miasto zapewnia firmom i talentom.

Ceremonia wręczenia nagród "fDi European Cities and Regions of the Future" odbędzie się 14 marca w Cannes we Francji w ramach MIPIM 2023, jednych z największych targów inwestycji w nieruchomości w Europie.