Większość kredytów indeksowanych do Euriboru na trzy i sześć miesięcy nadal ma niższy indeks niż w momencie ich zaciągania, wynika z ostatnich wypowiedzi gubernatora Banco de Portugal (BdP) podczas przesłuchania przez Komisję Budżetu i Finansów. Mário Centeno uważa, że szczyt stóp procentowych nadejdzie w sierpniu.

Uznając, że obecna sytuacja jest "wymagająca" ze względu na szybki sposób, w jaki wzrost stóp procentowych został przetransponowany na indeksy większości kredytów mieszkaniowych, Centeno powiedział, że 75% umów indeksowanych do trzymiesięcznego Euriboru i 69% indeksowanych do sześciu miesięcy "ma indeks niższy niż indeks użyty w pierwotnej umowie". W przypadku tych indeksowanych do 12-miesięcznego Euriboru, sytuacja ta obejmuje 34% umów.

Dodał jednak, że o ile w przypadku 12-miesięcznego Euriboru maksymalną wartość indeks osiągnie już w lutym, o tyle umowy indeksowane do trzech i sześciu miesięcy "osiągną swoje maksimum dopiero w miesiącach letnich tego roku". W grę wchodzi 70% umów o kredyt mieszkaniowy, biorąc pod uwagę, że obecnie 40% umów wykorzystuje sześciomiesięczny Euribor, 30% trzymiesięczny i 30% 12-miesięczny.