Wartości najmu kawalerek w Lizbonie wzrosły w tym kwartale o 51%, dzięki czemu jest to miasto o największym wzroście cen kawalerek kwartał po kwartale w ramach Rent Index.

Jednocześnie Porto ma najwyższy wzrost kwartał po kwartale dla cen najmu mieszkań, rejestrując wzrost o 20%.

Badanie ujawnia również, że utrzymujący się niedobór podaży w Holandii, Niemczech i Portugalii podnosi konieczność podjęcia lokalnych działań w celu zwalczania niedoboru mieszkań.