"W następstwie szeroko zakrojonych procedur kontrolnych przeprowadzonych w 2022 r., Komisja podjęła obecnie decyzję o wniesieniu skarg przeciwko Portugalii i Słowacji do TSUE, biorąc pod uwagę ich ciągłe nieprzestrzeganie przepisów" - poinformowała Komisja Europejska w oświadczeniu.

Komisja podkreśla, że w przypadku Portugalii skarga została wniesiona ze względu na przepisy dotyczące opóźnionych płatności, które obejmują różne szczeble administracji publicznej.

Po uruchomieniu procedury w 2017 roku Bruksela uważnie śledziła sytuację, ale uważa, że nie zarejestrowano wystarczającej poprawy, zwłaszcza w dwóch autonomicznych regionach Azorów i Madery.

Zgodnie z przepisami dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach władze publiczne w 27 państwach członkowskich muszą płacić faktury w ciągu 30 dni (60 dni w przypadku szpitali publicznych).

Komisja dodała, że w obecnym kontekście - wychodzenia ze strat wynikających z pandemii, inflacji i konsekwencji inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - "firmy, zwłaszcza małe i średnie, jeszcze bardziej zależą od regularnych płatności, aby móc działać" i zapewnić pracę.

"Opóźnione płatności mają negatywny wpływ na firmy, ponieważ hamują wzrost, osłabiają odporność i mogą blokować wysiłki, by być bardziej ekologicznymi i cyfrowymi" - ostrzegła ta europejska instytucja.