Na początku debaty przygotowawczej do specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 17 i 18 kwietnia i będzie pierwszym, w którym weźmie udział jako premier, Luís Montenegro miał u swojego boku ministra stanu i spraw zagranicznych Paulo Rangela, ministra spraw parlamentarnych Pedro Duarte i sekretarz stanu ds. europejskich Inês Domingos.

"W tej pierwszej debacie przygotowawczej do Rady Europejskiej obecnej kadencji zaczynam od stwierdzenia, że rząd będzie kontynuował zdecydowane zaangażowanie Portugalii na rzecz wartości Unii Europejskiej i wzmocnienia projektu europejskiego, ponieważ jest to najlepszy sposób na zabezpieczenie interesu narodowego i dobrobytu Portugalczyków", stwierdził Montenegro.

Premier obiecał również zaangażowanie rządu w "bardzo intensywną kampanię mającą na celu podniesienie świadomości Portugalczyków na temat udziału w wyborach europejskich", które odbędą się w Portugalii 9 czerwca.