Z 60 monitorowanych zbiorników 35 miało dostępność wody większą niż 80% całkowitej objętości, a sześć mniejszą niż 40%.

Zlewnia Barlavento Algarve z 13,3% miała na koniec kwietnia najniższą ilość zmagazynowanej wody, globalnie, jak to ma miejsce od ponad roku.

Według danych SNIRH, średnie zmagazynowanie w kwietniu w zlewni Barlavento wynosi 76,5%.

Z mniejszą dostępnością wody były również zlewnie Mira (35,7%) i Arade (39,6%).

Najwyższy poziom miały dorzecza Ave (86,9%), Tejo (86,1%), Douro (85,2%), Mondego (83,5%), Cávado (83,3%), Lima (82,2% ), Guadiana (81%), Oeste (77,2%) i Sado (60,1%).


Zapasy kwietnia 2023 r. według dorzeczy były wyższe niż średnie zapasy kwietnia (1990/91 do 2021/22), z wyjątkiem dorzeczy Mondego, Sado, Guadiana, Mira, Ribeiras do Algarve i Arade.

Każdy basen hydrograficzny może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.