Przemawiając w komisji środowiska, na wniosek posłanki Inês Sousa Real z partii PAN, szefowa Dyrekcji Generalnej ds. Żywności i Medycyny Weterynaryjnej (DGAV) wyjaśniła, że zmiana wynika z faktu, że rozporządzenia wspólnotowe mają bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich, w przeciwieństwie do dyrektyw, które muszą być transponowane.

Handel zwierzętami domowymi

Mówiąc o kwestii wysyłania zwierząt domowych do Europy, Susana Pombo przyznała, że istnieją dowody na handel zwierzętami domowymi.

Od 2018 roku do 4 maja ponad 21 000 zwierząt domowych, głównie psów, zostało wyeksportowanych, a głównym miejscem przeznaczenia były Niemcy.

Wniosek PAN o przesłuchanie Susany Pombo był związany z raportem TVI wydanym w styczniu o wysyłaniu zwierząt do różnych krajów europejskich, przy czym za każde zwierzę płacono "opłatę adopcyjną" w wysokości od 300 do 500 euro, która rzekomo miała służyć pokryciu wydatków związanych z transportem zwierzęcia.

Raport donosił o rzekomych nieprawidłowościach w tym procesie, dlatego też strona PAN wniosła o wysłuchanie, aby wyjaśnić wątpliwości i luki stwierdzone w tej sprawie.